Sprekers in het nieuws

Koninklijke Onderscheiding voor hoogleraar Kornelis Blok

Professor Kornelis Blok heeft een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TU Delft), is in Houten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Blok heeft zijn carrière gewijd aan het oplossen van energie- en klimaatvraagstukken en het realiseren van een duurzame energievoorziening. Alvorens hij in 2015 hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de TU Delft werd, was hij jarenlang hoogleraar hernieuwbare energie aan de Universiteit Utrecht. In 1984 was hij medeoprichter en later wetenschappelijk directeur van het bedrijf Ecofys, dat hij hielp uitbouwen tot een toonaangevend internationaal adviesbureau op het gebied van energie en klimaat. Met Ecofys won hij in 2008 de Erasmusprijs voor het meest innovatieve bedrijf van Nederland.

Blok speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van (inter)nationaal klimaatbeleid. Hij was hoofdauteur van verschillende rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change, die aan de basis liggen van de VN-klimaatonderhandelingen. Het IPCC is de instelling die in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Hij is tevens voorzitter van de Netherlands Energy Research Alliance (NERA) en voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Als directeur van het Delft Energy Initiative, en eerder van het TU Delft Urban Energy Institute, is hij nauw betrokken bij het verbinden van onderwijs en onderzoek en bij de doorstroom van onderzoeksresultaten naar de samenleving. Dit jaar zet hij zich bovendien als voorzitter van de TU Delft lustrumcommissie in voor het ‘versnellen van de energietransitie’, het thema van de viering.

Blok studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 1991 op onderzoek naar het verminderen van CO2-uitstoot. Een van de speerpunten in zijn onderzoek is energiebesparing, dat hij tijdens zijn intreerede in 2015 benoemde als de ‘verwaarloosde kant van het energiesysteem’. Zijn academische oeuvre omvat vele wetenschappelijke publicaties, waaronder twee peer-reviewed artikelen in Nature Climate Change. Naast zijn impactvolle beroepsmatige bijdragen aan wetenschap en maatschappij is hij ook een zeer actief lid van de lokale (kerk)gemeenschap, waar hij zich met evenveel overtuiging inzet voor zijn omgeving.

Kornelis Blok is bij SpeakOut te boeken als spreker!