Kornelis Blok

Spreker

“Snel naar 100% duurzame energie”

Ik ben hoogleraar aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van Ecofys; ik verken hoe de wereld op weg kan gaan naar 100% duurzame energie.

Hoe realiseren we een wereld die helemaal draait op duurzame energie. En hoe brengen we de uitstoot van broeikasgasemissies snel genoeg omlaag? Die vragen hebben mijn hele werkzame leven centraal gestaan. Wat er allemaal kan wordt niet alleen bepaald door de technologie, maar ook door wat overheid en bedrijven kunnen doen om dat allemaal te realiseren. Speciale interesse heb ik in energiebesparing. Graag kom ik presenteren hoe we wereldwijd de temperatuurstijging tot 1.5 of 2 °C kunnen beperken. Ik ben van huis uit natuurkundige en nu hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft en wetenschappelijk directeur van adviesbureau Ecofys. Ik was lid van het IPCC, het wetenschappelijk adviesorgaan over klimaatverandering van de VN dat in 2007 de Nobelprijs voor de vrede won.

Tarief:

Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg

Rol:

Spreker