Sladjana Mijatovic

Interviewer, Panellid, Spreker

“Be part of the solution. Not part of the pollution”

Sladjana (3 augustus 1987) studeerde Bouwkunde aan de TU Delft, Master of Architecture, Urbanism & Building Sciences. Van 2014-2018 is zij werkzaam geweest bij de gemeente Amsterdam en Amsterdam Smart City. Ze begon als assistent projectmanager voor het stedenbouwkundige project Zuidas & Zuidasdok en groeide vervolgens in korte tijd tot de functie van Circulair Innovation Officer bij de Chief Technology Office van de gemeente. In die rol heeft het eerste circulaire innovatieprogramma mogen aansturen, en in korte tijd ongeveer 30 circulaire projecten in de stad uitgevoerd. Dit programma heeft internationaal veel aanzien gekregen, en resulteerde zelfs in het winnen van de World Smart City Award voorde circulaire economie.

Sladjana is door haar energie en enthousiasme al jaren een veelgevraagd spreker en ze spreekt regelmatig op verschillende podia. In 2017 heeft ze de eervolle uitnodiging geaccepteerd om een Ted Talk te geven over haar drijfveren, werkwijze en aanpak om steden circulair te maken.

Per 1 augustus 2018 is Sladjana in dienst van Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) en is ze de functie van Manager Duurzaamheid gaan vervullen. Binnen Bouwfonds Gebiedsontwikkeling begeeft Sladjana zich in het hart van de integrale opgave waarin complexe uitdagingen als klimaatverandering, energie(transitie), circulariteit, mobiliteit en gezondheid worden verweven in project- en gebiedsontwikkeling. Zij koppelt haar professionele expertise en grote netwerk aan het streven om betaalbare & schaalbare oplossingen te realiseren die bijdragen aan toekomstbestendige woon- en leefgebieden. Ze gaat daarvoor sociaal-maatschappelijke, technologische en financieel haalbare nieuwe vormen van samenwerking aan om innovatieve producten en diensten te ondersteunen.

Binnen Bouwfonds Gebiedsontwikkeling begeeft Sladjana zich in het hart van de integrale opgave waarin complexe uitdagingen als klimaatverandering, energie(transitie), circulariteit, mobiliteit en gezondheid worden verweven in project- en gebiedsontwikkeling. Zij koppelt haar professionele expertise en grote netwerk aan het streven om betaalbare & schaalbare oplossingen te realiseren die bijdragen aan toekomstbestendige woon- en leefgebieden. Ze gaat daarvoor sociaal-maatschappelijke, technologische en financieel haalbare nieuwe vormen van samenwerking aan om innovatieve producten en diensten te ondersteunen.

Sladjana kijkt daarbij verder dan de geldende normen en breder dan de scope van onze eigen projecten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor structurele borging van de duurzaamheidsambities in onze exploitaties. Ook benut ze slim onze opdrachtgeversrol door duurzaamheid standaard uit te vragen richting opdrachtnemers en partners.

Sladjana stimuleert de samenwerking in het gebied, maar ook in de keten, om duurzame oplossingen in woningen en wijken technologisch en financieel haalbaar te maken. Eén van de opgaven waar zij momenteel vorm aan geeft is een samenwerking met ketenpartners om nieuwbouwwoningen circulair te kunnen ontwikkelen. Een belangrijke stap om grip te krijgen op de circulaire waarde van nieuwbouwwoningen, is een materialenpaspoort. Met partners ontwikkelt ze de komende maanden 1.000 woningen van BPD die opgenomen worden in Madaster, het kadaster voor materialen.

Sladjana speelt een actieve rol om praktijkkennis, vaardigheden en ervaringen op het gebied van duurzame woning- en gebiedsontwikkeling met de gemeente en samenwerkingspartners te delen. Ook stimuleert ze experimenten en/of (praktijk)onderzoeken rond energietransitie, circulaire gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie, en gezond wonen en leven. Het Rijk, gemeentes en bedrijven vragen haar regelmatig om mee te denken en actief deel te nemen aan nieuwe initiatieven en samenwerkingen. Bijvoorbeeld: Dutch Green Building Council, City Deal Klimaatadaptatie, NEPROM commissie Duurzaamheid, Circulair Bouwprogramma MRA, Citydeal Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling en ZEN.

In al haar functies heeft Sladjana zich een echte duurzame vastgoedprofessional getoond. Haar inhoudelijke kennis van duurzame gebiedsontwikkeling koppelt zij aan excellente sociale vaardigheden, conceptueel denkvermogen, creativiteit, gedrevenheid, vasthoudendheid en een groot relatienetwerk. Zij weet mensen en partijen te verbinden, komt met creatieve oplossingen, is aanstekelijk enthousiast en een getalenteerd spreker op podia. Door haar staat van dienst tot nu toe was ze in 2020 één van de drie finalisten van de Vastgoedmarkt Young Talent Award.

Tarief:

Spreken: in overleg