Ronald Rovers

Panellid, Spreker

Ronald Rovers, eigenaar/directeur van RiBuilT , is al vele jaren actief in internationaal energie- en materialenonderzoek met betrekking tot de gebouwde omgeving. Hij is verbonden geweest aan Wageningen Universiteit, Zuyd Hogeschool UAS, en sinds kort als distinguished Fellow van de TU Eindhoven, fac. Built Environment. Al 25 jaar runt hij zijn eigen onderzoeksbureau, eerst als SBScentre, nu als RiBuilT. Hij is een bekend spreker, auteur van boeken en toekomstdenker, en organiseerde vele conferenties op dit gebied. In 2000 was hij de organisator en voorzitter van de First World Conference Sustainable Building, in Maastricht, Nederland. Momenteel is hij ook ambassadeur van de stichting Soil Protection.

Ronald Rovers is al 30 jaar actief in duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling, nationaal en internationaal. Hij was organisator en voorzitter van de 1ste Wereldconferentie duurzaam bouwen (2000, Maastricht), was mede oprichter en hoofdredacteur van het Nederlandstalige tijdschrift Duurzaam Bouwen en een van de founding fathers van de Internationale organisatie iiSBE (international initiative for Sustainable Built Environment).

Hij is een veelgevraagd keynote spreker in het internationale veld, en heeft als zodanig een zeer breed inzicht in wereldwijde ontwikkelingen.

Afgelopen jaren publiceerde hij twee boeken: Gebroken kringlopen, naar een volhoudbaar gebruik van bronnen ( uitg. Eburon) en Form Follows Fysics, reinventing our built environment. Nav het eerste boek verscheen onlangs een interview in NRC ( 28-06-22)

Zijn presentaties kenmerken zich door een zeer brede en degelijke analyse en originele visies op de milieu en klimaataspecten van de samenleving. De onderwerpen zijn divers: Hoe functioneren kringlopen, hoe zijn oudere culturen daarmee omgegaan, waarom zitten we nu aan systeemgrenzen, welke rol speelt geld in het geheel ? En dat alles vertalend naar hoe zou het in Nederland dan georganiseerd moeten zijn, om de klappen te voorkomen of op te vangen. Wat is slim en wat is dom? Met een focus op de gebouwde omgeving, het sluiten van kringlopen, materialen als cruciale duurzame transitie en gebiedsontwikkeling.

Destijds bij zijn inauguratie als lector aan de Hogeschool Zuyd waarschuwde hij zijn gehoor, voorbereid te zijn op het ontvangen van 10 miljoen klimaatvluchtelingen uit Holland, als door zeespiegelstijging Limburg een eiland is geworden: dan is het dus echt een kwestie van geduld, eer heel Holland Limburgs Lult… Dat moment komt steeds dichterbij. Na functies als Fellow aan de TUE, en Universiteit Hasselt, werkt en onderzoekt hij zelfstandig, publiceert regelmatig, is bodemambassadeur en is gast-professor aan verschillende universiteiten.
Ronald Rovers is beschikbaar als presentator, maar ook als debater met prikkelende stellingen.

Enkele mogelijke onderwerpen

  • Geen ‘Duurzaamheid’ maar ‘Volhoudbaarheid’
  • Energie is geen probleem, maar materialen
  • People en planet , geen profit : de waarheid
  • Het Carbon budget: de consequenties
  • We zijn uitgegroeid: system boundaries
  • Hernieuwbaarheid van (alle) bronnen
  • Het stedelijk organisme managen: Managing the Orbanism
  • Productieve steden

Tarief:

Spreken: in overleg