Maureen Baas

Interviewer, Panellid, Spreker

“#doeietsdoehetnu. #kenniskrachtenkundevandenatuur”

Maureen is autodidact beeldend theatermaker, initiatiefnemer en artistiek leider van de ecologische culturele broedplaats Metaal Kathedraal in Utrecht. Een historische kerk met eetbaar landgoed. Unieke kunstlocatie vanuit eigen geld en vernieuwend cultureel ondernemerschap ontwikkeld. In 10 jaar tijd is het opgebouwde netwerk verenigd als Ecologische Sociëteit Nederland. Vanuit de kracht van de verbeelding in samenwerking met kunstenaars, wetenschappers en ontwerpers biedt Metaal Kathedraal educatieve, interactieve en bovenal participatieve programma’s aan om een regeneratieve samenleving te ervaren en te bouwen. Als maker is Maureen Baas dagelijks aan het werk vanuit Metaal Kathedraal om de maatschappelijk urgentie van deze tijd deelbaar te maken met een breed publiek. Ze heeft meer dan 10 jaar getoerd met haar eigen voorstellingen, 25 jaar in het buitenland gewoond en kennis opgedaan bij veel geweldige grootmeesters van humor en theaterwerk. Metaal Kathedraal is een proeftuin met de Living labs Werkplaats de werkplaats, Buitenschool en Waterschool Utrecht (Studio Makkink & Bey).

OVER MAUREEN; ARTISTIEK LEIDER METAAL KATHEDRAAL
Maureen is ondernemerschap met de paplepel ingegeven. Zij is autodidact beeldend theatermaker, initiatiefnemer en artistiek leider van de ecologische culturele broedplaats Metaal Kathedraal in Utrecht. De historische kerk met eetbaar landgoed is gesitueerd in de grootste nieuwbouwwijk van Nederland. Samen met haar partner, cultureel entrepreneur en voedselboswachter Abel Tattje, hebben zij het erfgoed vanuit eigen middelen duurzaam, circulair en richting autarkisch gerestaureerd en de organisatie laten opbloeien vanuit een vernieuwende aanpak in cultureel ondernemerschap.

In 10 jaar tijd heeft het landgoed zich ontwikkeld als een biotoop en is het opgebouwde kennisnetwerk verenigd als Ecologische Sociëteit Nederland. Onder leiding van Maureen en vanuit de kracht van de verbeelding heeft Metaal Kathedraal in samenwerking met kunstenaars, wetenschappers en ontwerpers unieke werkprocessen ontwikkeld vanuit educatieve, interactieve en bovenal participatieve programma’s die een breed publiek een regeneratieve samenleving laten beleven en ervaren. Een vernieuwende werkwijze die vanuit de kracht van de verbeelding educatieve impact bewerkstelligd en in samenwerking bouwt aan een toekomst in het nu, die toekomst heeft!

Zo is de maker Maureen Baas dagelijks aan het werk om de maatschappelijk urgentie van deze tijd deelbaar te maken met een breed publiek. Ze heeft meer dan 10 jaar getoerd met haar eigen (straat) voorstellingen, 25 jaar in het buitenland gewoond en kennis opgedaan bij veel geweldige grootmeesters van humor en theaterwerk. Maureen is verantwoordelijk voor de visie van Metaal Kathedraal en heeft een unieke werkwijze ontwikkeld als programmamaker. Zij bouwt haar programma’s op in samenwerking met bewoners en makers en realiseert een totaalbeleving. Haar artistieke en culturele programma’s zijn altijd maatschappelijk actueel, interactief en participatief en vertaald naar alle leeftijden.

Zij is nu nieuw werk aan het maken over de onzichtbare wereld en recent heeft zij de voorstelling ‘Wood Wide Web’gemaakt samen met Linsey Pollak uit Australië. Nu een interactieve buiteninstallatie te bezoeken. Metaal Kathedraal is een proeftuin met Living Labs van Werkplaats de Werkplaats e Buitenschool en Waterschool Utrecht(Studio Makkink & Bey).
Website: www.metaalkathedraal.nl

Tarief:

Spreken: in overleg