Mark de Lat

Panellid, Spreker

“Betere businessmodellen, een betere wereld!”

Mark de Lat ziet het als zijn roeping om met betere businessmodellen, een betere wereld te realiseren. Dit doet hij in de rollen van spreker, auteur en organisatieadviseur. Met als thuisbasis, het sinds juli 2022 B Corp gecertificeerde, Eshuis Accountants en Adviseurs begeleidt hij directies en managementteams bij het realiseren van impactbusinessmodellen. Het is voor Mark een ‘keuze uit het hart’ om zowel zijn klanten als de sector accountancy uit te dagen, werk te maken van impactondernemen. Hij gelooft er ten diepste in dat betekenisvol ondernemen tot positieve maatschappelijke impact en een prima verdienmodel leidt.

Samen met zijn collega accountants en adviseurs wil hij in binnen- en buitenland ondernemers helpen, nieuwe economische principes te omarmen en concreet te maken met behulp van de B Corp standaard. En als medeoprichter van de Betekeniseconomie in Twente, inleider tijdens de Masterclass klant en toekomstgericht innoveren van de Nyenrode Business Universiteit, secretaris van de Eshuis Foundation, lid van de Commissie Duurzaamheid van de SRA en het internationale CSR Expertpanel van Prime Global brengt hij theorie en praktijk bij elkaar.

Zodra Mark ondernemers kan inspireren en prikkelen tot betekenisvolle actie, is hij in zijn element. Met de hem typerende Twentse tongval en dito humor, maakt hij de abstracte werkelijkheid van het thema duurzaamheid concreet. Hij put uit tal van inspirerende praktijkvoorbeelden gebaseerd op zijn ervaringen met ondernemers die de transitie naar een impactbusinessmodel hebben gemaakt. Voorbeelden die zijn toevertrouwd aan de boeken ‘Betere businessmodellen, een betere wereld! Het eerste Nederlandstalige B Corp werkboek’ en ‘Dealen met de Green – Deal 40 tips waarmee je als ondernemer inspiratie haalt uit de nieuwe regelgeving’ waarvan hij medeauteur is.

Bij Mark zijn theorie en praktijk twee zijden van dezelfde munt. Hij gebruikt tal van inzichten uit de vakliteratuur en maakt deze concreet in voorbeelden van alledag. Hij zet aan tot denken, doen en reflectie. Mark adviseert, geeft trainingen en verzorgt workshops over de thema’s strategie, impactbusinessmodellen en de B Corp standaard. In deze laatste standaard heeft hij medio 2022 ruim 60 bedrijven getraind en begeleidt hij er een tiental richting certificering. Oftewel: aan praktijkvoorbeelden geen gebrek!

Talen:

Nederlands

Tarief:

Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg