Louise Vet

Dagvoorzitter, Interviewer, Panellid, Spreker

“Leren van de natuur”

Louise Vet, wetenschapper (ecoloog), bestuurder, spreker. Brede belangstelling voor duurzaamheid. Onvermoeibare voorvechter van een circulaire economie gebaseerd op ecologische principes (kringlopen sluiten, energie van de zon, respect voor biodiversiteit.) In 2015 nr 33 in Trouw Duurzame 100.

Louise E.M. Vet is directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Wageningen Universiteit. Zij verwierf internationale bekendheid met haar onderzoek aan multitrofe interacties, kennis die van belang is voor de verduurzaming van agro-ecosystemen. Daarnaast ziet zij het als haar missie het belang van ecologische kennis uit te dragen naar het brede publiek (columns, lezingen, media, TEDxAmsterdam spreker 2009 en 2011; Universiteit van NL; DWDD; DWLD) en is zij actief in het publieke debat. Zo staat zij bekend als fervent voorstander van een duurzame circulaire economie die gebaseerd is op ecologische principes. Deze integrale duurzaamheidsprincipes brengt zij in praktijk bij het nieuwe NIOO laboratorium-kantorencomplex te Wageningen (zie www.nioo.knaw.een-gebouw-dat-leeft), waarvoor zij in 2012 de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur kreeg. Louise E.M. Vet promoveerde als ecoloog in Leiden en verrichtte onderzoek aan universiteiten in Riverside (Californië), Vancouver en Toronto. Van 1984-1999 was zij werkzaam bij de Wageningen Universiteit, o.a. als hoogleraar Evolutionaire Ecologie. Sinds 1999 bekleedt zij de functie van directeur van het NIOO-KNAW en bleef verbonden aan Wageningen Universiteit als buitengewoon hoogleraar. In 2004 werd zij benoemd tot lid van de KNAW en in 2005 ontving zij samen met twee Wageningse collegae als eerste Nederlanders de Engelse Rank Prize for Nutrition. Ze beweegt zich actief in het onderzoeksveld en heeft meer dan 200 publicaties in internationale tijdschriften op haar naam staan. Haar bestuurlijke nevenfuncties zijn divers. Vet is voorzitter van het Netherlands Ecological Research Network en lid van verschillende Raden van Toezicht en besturen, onder meer de Raad voor Aard- en Levenswetenschappen (KNAW), Circle Economy Cooperatie, WNF, Commonland, en de Environment Steering Panel van de European Academies Science Advisory Council. Personal website: www.nioo.knaw.nl/users/lvet LinkedIn: Louisevet Twitter: @LEMVet

Tarief:

Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg