Karin Albers

Dagvoorzitter, Panellid, Spreker

“Natuurinclusief biedt een grote meerwaarde, is niet ingewikkeld en moeten we gewoon doen.”

Karin Albers is een gedreven landschapsecoloog met ruim 25 jaar ervaring in het werkveld van natuur, ecologie en biodiversiteit, vooral in bebouwd gebied. Als keynote spreker over natuur en biodiversiteit is Karin Albers gespecialiseerd in onderwerpen die raken aan ruimtelijke ordening en beheer. Thema’s over meer natuur in bebouwd gebied, risico’s van biodiversiteitsverlies of bijvoorbeeld wat het belang is van insecten, legt ze haarfijn uit. De doelgroep wordt vooral gevormd door overheden, (groen)aannemers, hoveniers, architecten- en ingenieursbureaus.

Bevlogen spreker

Karin Albers is een bevlogen en deskundig ecoloog die een verhaal over ecologie, biodiversiteit en natuur heel goed neer kan zetten en kan aanpassen aan de doelgroep. Zeker als het gaat over natuur en groen in de leefomgeving bent u aan het juiste adres. Ook kan ze als dagvoorzitter optreden, enthousiasmeren en discussies sturen. Een goed verhaal over biodiversiteit of een meer specifiek ecologisch onderwerp maakt zij aantrekkelijk en interessant voor een het betreffende publiek en dat zal voor veel mensen een echte eyeopener zijn. De vertaling naar de praktijk staat voorop, omdat deze onderneemster snapt hoe u of uw organisatie er voordeel mee kan doen. Haar missie is ecologische kennis delen, waar de natuur beter van wordt, maar ook u van profiteert.

Loopbaan

Binnen de ecologenwereld is Karin Albers een bekende. In 1996 is ze direct na haar studie gestart als ondernemer en heeft ze haar toenmalige bedrijf Ecologica uit laten groeien tot een begrip. Het managen van het bedrijf en een team van circa 10 personen heeft ze succesvol gecombineerd met een veelheid aan onderzoeks- en adviesopdrachten. Dit heeft geresulteerd in een brede kennis en ervaring op het gebied van landschapsecologie, flora, fauna, inrichting en beheer. Maar ook haar sterke projectleiding, begrip voor de organisatie van klanten en goede communicatie zijn kenmerken waarvoor ze met regelmaat gecomplimenteerd wordt. Een ‘ecoloog met status’ is ze wel genoemd. Ze was helemaal in haar element op het door haarzelf opgezette symposium ‘Ecologie en de praktijk’ voor vakmensen in het Evoluon in Eindhoven. Het jaarlijkse deelnemersaantal liep al snel op naar ruim 300 en bij de opening en sluiting wist ze iedereen te boeien. Spreken voor grote of kleine groepen is haar tweede natuur.
In 2018 was Karin toe aan een nieuwe uitdaging. Haar ambitie om ecologische kennis te delen heeft ze verder vorm gegeven door het ontwikkelen, organiseren en geven van ecologische cursussen voor vakmensen onder de naam Naturio. Een veel breder publiek bereiken is de volgende logische stap. Een onderzoek onder ruim 150 professionals over kansen en knelpunten voor het ontwikkelen van natuur in bebouwd gebied wordt in 2024 uitgewerkt naar een boek.

Talen:

Nederlands

Tarief:

Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg