Anjo Travaille

Dagvoorzitter, Interviewer, Panellid, Spreker

“Duurzaam gedrag begint bij een slimme inrichting van onze omgeving. De rest is bijzaak.”

Anjo Travaille is milieukundig ingenieur en cognitief psycholoog. Hij is expert op het gebied van duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding. Deze combinatie geeft inzicht in effectieve transities.

Anjo Travaille is opgeleid als milieukundig ingenieur en als cognitief psycholoog en heeft diverse uitstapjes gemaakt naar de neurowetenschappen. Anjo Travaille is ruim twintig jaar consultant, procesmanager en lijnmanager geweest bij overheid en internationale adviesbureaus. Vanuit Bureau Bovenkamers adviseert hij sinds 2010 over gedragsbeïnvloeding gericht op duurzaamheid en gezondheid. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt voor meerdere ministeries, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, universiteiten, Stichtingen, bedrijven en adviesbureaus. Anjo is naast zijn reguliere werk sinds 2015 lid van het algemeen bestuur van een waterschap. Leuk detail: in 2017 werd hij, o.a. gebruikmakend van inzichten in gedrag, wereldkampioen Stratego in Griekenland.

Weinig mensen weten echt hoe ze zelf keuzes maken, waarom andere mensen in hun omgeving doen wat ze doen en hoe ze dit gedrag kunnen beïnvloeden. Met inzichten in de werking van het brein en de rol van de sociale, economische en fysieke omgeving, laat Anjo zien hoe mensen keuzes maken en hoe ze effectieve en interventies voor hun eigen (werk)opgaven kunnen afleiden.

Anjo Travaille spreekt wekelijks voor beslissers, beleidsmakers, managers en adviseurs. Presentaties zijn altijd vol vaart en humor, met veel plaatjes, praktijksituaties, films en experimentjes waaraan de deelnemers zelf meedoen. Denkbeelden over gedragsbeïnvloeding worden blijvend veranderd en omgezet in effectieve daden.

Tarief:

Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg