Jan Paul van Soest
Spreker, dagvoorzitter, panellid, interviewer, side-kick
“Hoop is een kwaliteit van de ziel, en is niet afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt” (Vaclav Havel)
Toen ik op een fietsvakantie door Zuid-Frankrijk het eerste rapport aan de Club van Rome las, in 1974, wist ik: verduurzaming is mijn missie. Dat verandert niet.
Verschillende planetary boundaries zijn in zicht of al overschreden. Alleen hernieuwde afspraken over het gebruik van onze gemeenschappelijke hulpbronnen – de meent, de commons of de gemeynt – maken een duurzame ontwikkeling mogelijk. Ik help deze thematiek te agenderen via artikelen, boeken en lezingen. Ik begeleid maatschappelijke onderhandelingsprocessen die tot een duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen kunnen leiden. Ik geef gevraagd en ongevraagd adviezen. En ik ontwikkel initiatieven en organisaties die als motor voor verdere verduurzaming kunnen fungeren. Meer info: www.gemeynt.nl
Afval en grondstoffen (circulair, biobased economy)
Energie en Energietransitie
Water en waterbeheer
Natuur, ecologie, biodiversiteit, landgebruik
Duurzaam ondernemen
Food & Agri
Veranderings- en onderhandelingsprocessen
Talen:
Nederlands
Engels
Tarief:
Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg
Rol:
Dagvoorzitters
Spreker
Panellid
Interviewer