Sander Haas
Spreker, dagvoorzitter, panellid, interviewer
“Duurzaamheid in het DNA van je organisatie”
Ik gebruik de bedrijfscultuur om duurzaamheid te verankeren in de organisatie. Ik ben communicatie- en duurzaamheidsmanager en vind vanuit deze combinatie de weg naar intrinsieke duurzaamheid.
De P van Planet is alleen een succes als de P van People voorop staat. De mensen op de werkvloer zijn degenen die een organisatie duurzaam maken, niet het beleid. Ik gebruik het thema ‘trots’ om mensen te binden aan de organisatie en van daaruit duurzaamheid tot een ‘no brainer’ te maken. Ik heb ervaring met het opzetten van grote (uit de hand gelopen) duurzaamheidsprojecten en het betrekken van groepen mensen hierbij. Organisatiecultuur is de spil in het verduurzamen van je organisatie. Een duurzame bedrijfscultuur voert de organisatie verder in haar MVO resultaten. Het zorgt ervoor dat MVO niet iets is ‘voor erbij’, maar in het hart en ziel van de organisatie geborgd is. In mijn werk bij schoonmaakorganisatie Asito heb ik het bedrijf begeleid in een transitie naar een organisatie waar maatschappelijke relevantie en impact bovenaan de prioriteitenlijst staan en waar men ervan overtuigd is dat die relevantie de sleutel is tot duurzaam (lees: langdurig) succes.
Duurzaam ondernemen
Gedrag en gedragsverandering
Personeel (duurzaamheid in HR)
Talen:
Nederlands
Engels
Tarief:
Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg
Rol:
Dagvoorzitters
Spreker
Panellid
Interviewer