Het laatste nieuws

Op donderdag 20 juni organiseerde Royal Brinkman Let’s improve together, een innovatieseminar dat ruim vijfhonderd bezoekers uit de glastuinbouwsector naar ‘s-Gravenzande trok. Enkele toonaangevende sprekers brachten toekomstbepalende thema’s voor het voetlicht, waaronder innovatie, water, digitalisering, nieuwe teelten en duurzaamheid. Reinier van den Berg was een van deze sprekers evenals Prins Constantijn.

Reinier van den Berg: “Waterberging wordt voor telers belangrijker dan ooit te voren.”

In de zomer van 2018 hebben Nederlandse telers de eerste gevolgen van de klimaatverandering al aan den lijve ondervonden: het was kurkdroog en in de meeste bassins was geen druppel water meer te vinden. En dat wordt alleen maar erger, aldus Reinier. “Na 2050 neemt het aantal extreem droge zomers ook in Nederland snel toe. Dit heeft absoluut negatieve gevolgen voor de land- en tuinbouw en daarmee voor de voedselproductie – terwijl de vraag naar voedsel alleen maar toeneemt door de groeiende wereldbevolking.”

Reinier is tijdens zijn presentatie heel duidelijk: “Waterberging wordt voor telers belangrijker dan ooit te voren.” Want waar we door het veranderende klimaat enerzijds te maken krijgen met droogteproblemen als gevolg van hoge temperaturen, krijgen we anderzijds te maken met extreme buien. Dat vraagt om een andere manier van omgaan met regenwater en wateropslag. Door het teveel aan water tijdens stortbuien op te vangen, kan dit gebruikt worden op de momenten dat er een tekort aan water is. “Nu investeren in oplossingen, dat is van het grootste belang,” stelt hij.