Marlie van der Heijden
Spreker, dagvoorzitter, panellid, interviewer
“Let's Involve Ethics today!”
Marlie van der Heijden MA (1984) is als bedrijfsethicus en oprichter van Involve Ethics gespecialiseerd in Duurzaam HRM en Employee Experience. Ook maakt ze zich sterk voor empowerment van mantelzorgers.
Ze ontwikkelt trainingen en workshops omtrent deze thema's. Haar missie is om de wereld beter te maken en mensen gelukkiger.
Biografie Marlie van der Heijden
Marlie van der Heijden MA (1984) is als bedrijfsethicus en oprichter van Involve Ethics gespecialiseerd in Duurzaam HRM en Employee Experience. Haar missie is om de wereld beter te maken en mensen gelukkiger.

Kernactiviteiten met Involve Ethics:
We ontwikkelen toegankelijke workshops en trainingen voor de HRM sector en de zorg- en welzijnssector (informele / mantelzorg).
We helpen ondernemers en managers om hun kernwaarden, strategie, visie en beleid op het gebied van ethiek om te zetten in begrijpelijke taal en werkbare processen.
We hosten en faciliteren FunEthics evenementen zoals Ethiek Culinair, dat zeer geschikt is om op een laagdrempelige manier direct tot betekenisvolle conversaties te komen Onder de naam EthiekTV is Marlie actief als vlogger en blogger voor een breed online publiek.
Marlie is beschikbaar als spreker, dagvoorzitter, en workshop facilitator voor uw congres / seminar / event.

Biography Marlie van der Heijden / English
Marlie van der Heijden (1984) is business ethicist and founder of Involve Ethics. She is specialized in sustainable HRM and employee experience. Her mission is to make the world better and people happier.

Key activities:
We develop workshops and trainings for HRM industry and for social & health care organizations (informal care).
We advise organizations and entrepreneurs and help put their values proposition into words and into practice.
We host and facilitate FunEthics events such as Ethics Tastings (Ethiek Culinair) used to deep-dive into meaningful conversations in an informal and tasteful way.
Regularly publish blogs and vlogs on our Youtube Channel EthiekTV. Marlie is available as speaker and workshop facilitator for your congress / seminar / event.
Personeel (duurzaamheid in HR)
Bedrijfsethiek
Ethisch management
Talen:
Nederlands
Engels
Tarief:
Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg
Rol:
Dagvoorzitters
Spreker
Panellid
Interviewer