Marco Westerhof
Spreker, dagvoorzitter, panellid, interviewer
“Inspired by Nature”
Als dierkundig ingenieur ben ik gefascineerd door ‘de aard van het beestje’. Wij mensen hebben als dé dominante diersoort weliswaar de macht op deze planeet, maar kunnen we ook de verantwoordelijkheid aan ?
Natura Artis Magistra, de natuur is de leermeesteres van de kunst. Een constante bron van inspiratie én informatie. Want wetenschappelijke kennis van natuurlijke processen en mechanismen levert belangrijke inzichten en innovatieve technologieën op, die ons kunnen helpen onze maatschappij te verduurzamen. Kijk naar een koraalrif: een biologisch systeem dat voor een belangrijk deel zichzelf door hergebruik onderhoudt. Het is een complete, complexe en dynamische leefgemeenschap bestaande uit uiteenlopende levensvormen.

Vanuit de werkzaamheden voor mijn projectbureau WildWorld B.V. kom ik de meest verbazingwekkende, verbluffende en verbijsterende voorbeelden in het wild tegen. En al ruim 20 jaar verzamel ik deze boeiende verhalen over mensen en andere dieren, van de jungle tot het poolgebied, van de dierentuin tot de kantoortuin, dwars door biologische, geografische, culturele en politieke grenzen heen. Hoe individuen en groepen met de omringende wereld omgaan, waarom ze doen wat ze doen, en hoe ze reageren op veranderende omstandigheden. Kleurrijke illustraties van verlies en verwarring, maar ook van veerkracht en hoop. Vanuit dit vogelperspectief daag ik mijn toehoorders dan ook uit om hun standpunt in de duurzame transitie te bepalen: staat u werkelijk in contact met uw menselijke aard, of bent u eigenlijk een gewoontebeestje ?
Natuur, ecologie, biodiversiteit, landgebruik
Duurzaam ondernemen
Gedrag en gedragsverandering
Circulariteit en Circulaire Economie
Educatie en Onderwijs
Talen:
Nederlands
Engels
Tarief:
Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg
Rol:
Dagvoorzitters
Spreker
Panellid
Interviewer