Hilda Feenstra
Spreker, panellid, interviewer, workshopbegeleider
“Duurzaam zijn moet je durven!”
Hilda maakt het complexe onderwerp duurzaamheid begrijpelijk en toepasbaar voor iedereen, zonder te oversimplificeren. Ze schreef het boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’ en inspireert haar publiek daartoe.
Hilda Feenstra begeleidt organisaties die hoge ambities durven te stellen bij het ontwikkelen en implementeren van een visie en -strategie die leidt tot volledige, integrale duurzaamheid. Dat wil zeggen: Een toekomst waarin de organisatie -op z’n minst- geen enkele negatieve impact meer heeft op de aarde en al wat daar op leeft.
Wat het thema van de bijeenkomst ook is, centraal in haar verhaal staat systeemdenken: het besef dat alles met alles verbonden is en effect heeft op elkaar. Of het nu gaat om energie, grondstoffen, water, bouw of infra… voor duurzaam succes is het van belang het thema niet geïsoleerd bekijken maar in samenhang, zodat er integrale oplossingen gevonden kunnen worden die meervoudige waarde opleveren.
Complex? Ja. Moeilijk? Nee. Als je eenmaal door hebt hoe je anders kunt kijken, wordt het heel begrijpelijk en toepasbaar voor iedereen. Hilda illustreert dit met talloze voorbeelden die laten zien hoe het kan en wat dat oplevert.
Het is een inspirerend verhaal. Soms een beetje ongemakkelijk als het gaat om de huidige, ‘onduurzame’ realiteit, maar dat maakt Hilda ruimschoots goed met haar bevlogenheid, enthousiasme en verhalende stijl. En met het perspectief dat ze schetst van hoe onze toekomst eruit kan zien als we durven te dromen en te doen. Het publiek verlaat de zaal met inspiratie, nieuwe inzichten en zin om de handen uit de mouwen te steken.
Afval en grondstoffen (circulair, biobased economy)
Energie en Energietransitie
Water en waterbeheer
Natuur, ecologie, biodiversiteit, landgebruik
Duurzaam ondernemen
Gedrag en gedragsverandering
Bouw en infrastructuur
Talen:
Nederlands
Engels
Fries
Tarief:
Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg
Rol:
Spreker
Panellid
Interviewer
Workshopbegeleider